Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Att forska i föreningsarkiv

Hamnarbetare i Göteborg, årtal okänt. Fotograf: Artur Nilsson. Artur Nilssons fotosamling. Bilden är beskuren.Göteborgs föreningsarkiv förvarar, vårdar och tillhandahåller handlingar från stadens föreningsliv. De flesta föreningars arkiv lämnas in i form av depositioner. Det innebär att föreningen har kvar ägande- och bestämmanderätten till sina dokument. Föreningsarkiven är inte allmänna handlingar och därför är det föreningen i fråga, eller i vissa fall Regionarkivet, som avgör om materialet är tillgängligt för forskning.

Ofta finns ett så kallat generellt tillstånd, där föreningen tillåter alla som vill att fritt ta del av det som lämnats in till förvaring i föreningsarkivet. Ibland förekommer undantag för till exempel medlemsförteckningar, eller en tidsgräns, så att handlingar får lämnas ut först efter ett visst datum. I andra fall krävs att den som vill ta del av handlingarna först lämnar in en skriftlig ansökan, som behandlas av respektive förening. Sådana förfrågningar förmedlas av föreningsarkivets personal. Det kan ibland ta några dagar innan du får besked.

Via hemsidan Riksarkivets söktjänst NAD kan du finna kortfattad information om de olika arkivbildarna i vårt bestånd. Ta gärna kontakt med oss för närmare upplysningar.

Arkivbeskrivning för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Senast uppdaterad 2017-03-30
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)