Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Råd och anvisningar inför leverans

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor kring vilka handlingar man bör bevara och vilka man kan slänga. Även andra arkivrelaterade frågeställningar kan vi hjälpa till med. Om ni har beslutat er för att leverera ert arkiv till oss är det viktigt att ni dels kontaktar oss före leverans och att ni studerar vår skrift Råd och anvisningar vid skötsel av föreningshandlingar (se länk nedan).

Råd och anvisningar

Blanketter
Nedanstående blanketter kan skickas till oss i förväg eller ifyllas i samband med leverans. Väljer ni att lämna arkivet som en gåva fyller ni endast i en gåvoblankett

Blankett Gåva

Väljer ni alternativet deposition fyller ni i både blankett depositionsavtal och blankett gallra

Blankett Depositionsavtal
Blankett Gallra

Senast uppdaterad 2013-03-15
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)