Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Lättläst

Regionarkivet tar hand om gamla papper och datorfiler
från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
och från föreningar i Göteborg.
Det mesta av papperna och datorfilerna
kan man komma och titta på,
eller så kan man få kopior skickade dit man bor.
Man kan kontakta Regionarkivet genom e-post:
arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se
eller på telefon 031-701 50 37.

Senast uppdaterad 2012-09-13
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)