Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Arkivnämnden

Enligt bestämmelserna i Arkivlagen ska det finnas en arkivmyndighet i varje kommun och i varje landsting/region. Vanligen är kommunstyrelsen eller landstings-/regionstyrelsen arkivmyndighet. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har valt att bilda en gemensam nämnd, Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, som är arkivmyndighet för båda organisationerna. Arkivnämnden inrättades 1999-03-01 och verksamheten regleras genom Reglemente för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt Samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad som beslutades av Regionfullmäktige (2017-11-21, § 189) och av Kommunfullmäktige (2017-11-23, § 22).

E-post till Arkivnämnden skickas till adressen arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Ledamöter utsedda av Göteborgs Stad 2015-2018
Ethel Sjöberg (MP), ordförande

Sigyn Josefsson (M)

Kågan Karlsson (S)

Ersättare utsedda av Göteborgs Stad 2015-2018
Jesper Eneroth (S)

Lars O. Carlsson (M)

Jesper Berglund (V)

Ledamöter utsedda av Regionen 2015-2018
Carina Ridenius (M), vice ordförande

Kjell Aldsten (S)

Anton Abrahamsson (MP)

Ersättare utsedda av Regionen 2015-2018

Kaisa Blank Nordmark (S)

Oliver Öberg (M)

Erika Falk (KD)

 

Här kan du läsa protokoll och handlingar från nämndens möten.

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-22
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)