Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Arkivnämndens protokoll och handlingar

Arkivnämndens protokoll och handlingar finns på Göteborgs Stads webbplats
under handlingar och protokoll.

 

Senast uppdaterad 2018-02-20
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)