Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Ledningen

Frågor om arkiverade handlingar skickar du i de flesta fall till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se, och du kan också ringa 031-701 50 00. Du hittar mer information om att söka handlingar under fliken Söka och forska.

E-postadressen till varje medarbetare är fornamnet.efternamnet följt av @arkivnamnden.goteborg.se. Bara bokstäver utan prickar, ringar, accenter och liknande.

Förvaltningschef                                                                      
Birgitta Torgén 031-701 50 60
0725-07 55 55
   
Ledningsgrupp  
Katrine Breikss Söderholm
HR-chef, avdelningschef, 
Arkivdepå Göteborg och föreningsarkiv.
031-701 50 46
0736-66 94 06

Mats Buskas
Administrativ chef,
Avdelningschef, tillsyn och rådgivning.

031-701 50 22
0730-27 06 00

Peter Nilsson (föräldraledig)
Avdelningschef,
Arkivdepå Vänersborg

Eva Karlsson (tf chef)

0521-27 84 20
0728-553837

031-701 50 64
072-856 77 93

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-20
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)