Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Organisation och ledning

Verksamheten leds av en förvaltningschef. Det finns två depåer, en i Göteborg och en i Vänersborg, som har till uppdrag att vårda arkivhandlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Avdelningen för tillsyn och rådgivning bedriver tillsyn av och ger stöd till arkivbildare som har Arkivnämnden som arkivmyndighet, det vill säga förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Inom avdelningen för tillsyn och rådgivning finns även IT-funktionen. Organisationen inbegriper även en administrativ enhet.

Här hittar du ledningens kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad 2015-05-08
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)