Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Publikationer

Perspektiv över Kyrkplatsen vid Ramberget, år 1910, Arvid Bjerke och R O Swensson. Region- och Stadsarkivet Göteborgs ritningssamling. Bilden är beskuren.

Bilden ovan kommer från Göteborg genom ritningar II, en av de böcker som Regionarkivet givit ut. Vissa av våra publikationer kan du köpa i vår expedition, och andra är det bara att ladda ner. Under ´Axplock ur arkiven´ presenteras regelbundet nya intressanta handlingar. Observera att den här delen av webbplatsen inte ligger under fri licens (läs mer om vår licensiering här).

Senast uppdaterad 2019-01-14
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)