Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Kartor och ritningar

Detalj ur tävlingsförslag till landshövdingehus i Vasastaden i Göteborg år 1910. Upphovsman okänd. Region- och Stadsarkivet Göteborgs ritningssamling.Regionarkivet förvarar och förvaltar en av landets största samlingar av ritningar. De flesta ritningarna har sitt ursprung inom den kommunala förvaltningen i Göteborgs stad och den regionala förvaltningen i Västra Götalandsregionen med föregångare.

Även enskilda arkitekter, arkitektkontor och föreningar, som varit verksamma i Göteborg, har lämnat ritningar till arkivet.

En av våra största ritningssamlingar är Göteborgs bygglovsritningar som vi förvarar i original och som visar nybyggnader och ändringar som byggnadsnämnden beviljat bygglov för från mitten av 1800-talet till 1960-talet. 

Vi har också Göteborgs stadsarkitekter och stadsingenjörers ritningar och stadsplaner från 1700-talen och 1800-talen. Vårt kartmaterial sträcker sig från sent 1600-tal till tidigt 1900-tal.

De flesta kartor och ritningar finns sökbara i vårt ritningsregister, med undantag av bygglovsritningarna, som beställs fram med fastighetsbeteckningen (det vill säga stadsdel, kvartersnummer och tomt-/stadsägonummer). De kartor och ritningar som kan sökas i ritningsregistret förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg.

Det finns åtskilliga ritningsbestånd som inte är registrerade i vårt gemensamma ritningsregister. Bland annat förvarar Regionarkivet Vänersborg fastighetsarkiven från de tidigare landstingen inom regionen. Sådana ritningar får sökas med hjälp av manuella register; personalen vägleder beträffande dessa.

Senast uppdaterad 2018-03-05
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)