Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Kopiering och avgifter

Broschyr från Remingtons, år 1909. Sjukvårdsinrättningarna i Alingsås arkiv. Bilden är beskuren.Regionarkivet tar betalt för kopior av och utdrag (avskrifter) ur handlingar enligt beslut av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 2007-11-22, § 19 (jämför Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 2007:137) och tilläggsbeslut av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 2014-06-18.

Kopior på papper

- Svart/vit utskrift A 4 Första nio sidorna avgiftsfria, tionde sidan 50 kr, därefter 2 kr/sida
  A 3 8 kr/sida
- Färgutskrift A 4 Första nio sidorna avgiftsfria, tionde sidan 50 kr, därefter 2 kr/sida
  A 3 20 kr/sida
- Ritningskopior A 3 20 kr/utskrift
  A 2 40 kr/utskrift
  A 1 50 kr/utskrift
  A 0 60 kr/utskrift

Finns särskilda önskemål om kvalitet eller format kan ytterligare avgifter förekomma. När handlingar skickas per post tillkommer portokostnad om försändelsen väger över tjugo gram, men för avgiftsfria kopior tas inget porto ut. Avgifter, porto och eventuella andra kostnader faktureras. 

Skanning

- Snabb digitalisering i kopiator A 4 Första nio sidorna avgiftsfria, tionde sidan 50 kr, därefter 2 kr/sida
  A 3 8 kr/sida
- Digitalisering i skanner   20 kr/skanning
- Leverans på CD-skiva   10 kr/skiva

Regionarkivet kan inte garantera digitalisering av tryckfärdig kvalitet utan levererar i första hand obearbetade filer. 

Avgift för bestyrkt (vidimerad) kopia
En bestyrkt kopia kostar 50 kr. (Bestyrkt kopia innebär att vi intygar att kopian överensstämmer med vårt original.)

Utdrag (avskrifter)
Ett utdrag ur en handling kostar 125:-.

Avgifter för skolbetyg
Har skolan sparat betygskopior tar vi betalt för vanliga fotokopior enligt 'Kopior på papper' ovan. En bestyrkt kopia kostar 50 kr. Finns inga betygskopior bevarade gör vi ett utdrag (avskrift) ur betygskatalogen, vilket kostar 125 kr. 

Om en tjänst efterfrågas som Regionarkivet inte själv kan tillhandahålla tillkommer 25 % exkl moms på priset för administration och transport.

Senast uppdaterad 2014-10-20
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)