Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Personal- och lönehandlingar

Kuskar vid Göteborgs Spårvägar. Årtal och fotograf okända. Spårvägsstyrelsens arkiv. Bilden är beskuren.Anställningsuppgifter finns från bland annat Göteborgs kommuns socialförvaltning, barnavårdsnämnd och omsorgsförvaltning (barnomsorg, hemvård och vårdbiträden inryms i socialförvaltningen). En del lönematerial från stadsdelsnämnderna samt en del mindra förvaltningar inom Göteborgs Stad finns också här. Från Bohuslandstinget finns personalhandlingar från S:t Jörgens Sjukhus samt en del mindre förvaltningar. 

Senast uppdaterad 2013-05-06
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)