Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Skolans handlingar

Välskrivningsundervisning. Årtal och fotograf okända. Skolmuseets arkiv. Bilden är  beskuren.Hos Regionarkivet finns handlingar från grund- och gymnasieskolor i Göteborgs kommun samt kommunala vuxenutbildningar i Göteborg.

I Regionarkivet förvaras också handlingar från skolor som drivits av de tidigare landstingen Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting, Landstingen drev vårdskolor, vårdhögskolor, yrkesskolor, folkhögskolor, lanthushållsskolor, naturbruks- och skogsbruksskolor.

I skolarkiven finns bland annat betyg, klasslistor och elevkort. 

Senast uppdaterad 2013-05-02
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)