Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Släktforskning

Familjefotografi, årtal okänt. Fotograf: Axel Larsson. Artur Nilssons samling. Bilden är beskuren.

Vad kan släktforskaren finna på Regionarkivet? Region- och Stadsarkivet Göteborg förvarar arkiv från de kommunala förvaltningarna i Göteborg, inklusive sjukvården och de kommuner som har införlivats i Göteborg, samt handlingar från folkrörelser och föreningar verksamma i staden. Regionarkivet Vänersborg förvarar arkiv från Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting, Bohuslandstinget och Västra Götalandsregionen.

I de handlingar som tillkommit i de ovan nämnda myndigheternas och föreningarnas verksamhet kan man hitta en mängd uppgifter om olika personer i till exempel betygskataloger, liggare och journaler med uppgifter om patienter eller fattigvårdens understödstagare, personalhandlingar och medlemsmatriklar.

Handlingar från kommunala arkivbildare är i allmänhet från 1863, då kommunalförordningarna trädde i kraft, eller senare. Från en del arkivbildare, vars verksamhet började tidigare, finns äldre handlingar.

Intressant ur släktforskningssynpunkt är bland annat:
På Region- och Stadsarkivet Göteborg
På Regionarkivet Vänersborg

Senast uppdaterad 2013-05-02
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)