Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Intressant ur släktforskningssynpunkt på Region- och Stadsarkivet Göteborg är bland annat

Sjukvård
Födelse- och dopböcker, dödböcker, patientjournaler

Hälsovårdsnämnd/Miljönämnd
Barnmorskedagböcker, dödsbevis

Skolor: Obligatoriskt skolväsende i Göteborg, en del övriga skolor som t ex flickskolor, realskolor
Matriklar, betygskataloger med mera

Fattigvård/socialvård
Understödstagarnas personakter, liggare över utpensionerade barn med mera

Barnavård: Barnavårdsbyrå 1912, Barnavårdsnämnd 1926
Barnavårdsmannaskapsakter, fosterbarnsakter, barnhemsjournaler med mera

Byggnadsnämnd
Ritningar (till exempel planlösningar för bostäder) och kartor

Uppgifter om kommunens anställda
I många kommunala arkiv finns personalhandlingar, t ex matriklar, tjänstgöringsbetyg, löneuppgifter

Folkrörelse- och föreningsarkiv: politiska partier, fackföreningar, idrottsföreningar, nykterhetsloger med flera
Medlemsmatriklar med mera

Senast uppdaterad 2013-05-02
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)