Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Intressant ur släktforskningssynpunkt på Regionarkivet Vänersborg är bland annat

Sjukvård
Arkiv från Psykiatrins sjukhus, lasarett, sanatorier och andra sjukhus. En del sjukhusarkiv är gamla och innehåller handlingar från 1700-talet och framåt. Arkiven innehåller inte enbart patientjournaler utan även handlingar som berättar om livet på sjukhusen.

Skolor
Utbildningar i huvudsak bedrivna av landstingen, bland annat yrkesskolor, sjuksköterskeskolor, vårdgymnasier och folkhögskolor. Matriklar, betygskataloger, klassfoton med mera.

Uppgifter om landstingens anställda
I arkiven finns personalhandlingar, till exempel matriklar, tjänstgöringsbetyg, löneuppgifter.

Senast uppdaterad 2017-03-06
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)