Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Socialtjänstens handlingar

Hos Regionarkivet förvaras arkivhandlingar från socialtjänsten i Göteborg. Även arkivhandlingar från föregångare till dagens socialtjänst finns förvarade här, t ex Fattigvårdsstyrelsen, Barnavårdsnämnden och Nykterhetsnämnden. Vi har också arkivhandlingar från många av de barn- och ungdomshem som funnits i Göteborg, t ex Vidkärrs barnhem.

I tid sträcker sig socialtjänstens handlingar i stort sett från slutet av 1700-talet fram till nutid. Regionarkivet får kontinuerligt in fler handlingar som blivit inaktuella hos socialtjänsten.

Vissa av socialtjänstens handlingar är sekretessbelagda och då måste vi först göra en sekretessprövning innan de kan lämnas ut till forskare.

Läs mer om öppenhet och sekretess

Senast uppdaterad 2015-01-09
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)