Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Arkivförvaring och arkivbeständighet

Arkivhandlingar är unika och kan inte ersättas. Det är därför nödvändigt att det uppställs särskilt höga krav på hur en arkivlokal ska vara utrustad.

Det är också viktigt att handlingar som ska bevaras framställs med materiel och metoder som garanterar informationens beständighet. Om skrivmaterielen är av undermålig kvalitet innebär det att informationen på sikt går förlorad, även om arkivlokalerna är rätt utförda och omvänt.

Det mesta av den information som skapas idag är dock i digital form. Hanteringen av handlingar som upprättats på annat sätt än på papper kräver betydande och regelbundna insatser under lång tid: tekniska kunskaper som ska hållas ájour, särskild förvaring, regelbunden kontroll, skötsel och omkopiering.

Senast uppdaterad 2013-03-27
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)