|   Kontakta oss

Friskolor

Anvisningar för överlämnande av betygshandlingar
I enlighet med de nya bestämmelserna i 29 kap 18 § skollagen (2010:800) ska en fristående skola där betyg sätts lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen för arkivering.

Första gången detta är aktuellt att göra är för betyg som utfärdas vårterminen 2012. Regionarkivet har uppdrag av Göteborgs Stad att ombesörja arkiveringen av betygen för skolor belägna inom staden. Med anledning av detta har anvisningar tagits fram för hur överlämnandet till Regionarkivet ska göras. Vid frågor om överlämnandet går det bra att vända sig till Regionarkivet.

Leveranser av friskolebetyg

Här finns anvisningar för leveranser av friskolebetyg
Blankett för leveranskvitto hittar du här

Utlån av elevhälsovårdsjournaler

Alla överenskommelser om utlån av elevhälsovårdsjournaler är uppsagda.

Senast uppdaterad 2017-10-16
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)