Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Handledningar

Som ett stöd i det praktiska arbetet med arkiv- och informationshantering finns Regionarkivets handledningar. I handledningarna hittar du information och konkreta råd om hur du kan gå tillväga för att upprätthålla en god informationsstruktur på din myndighet. Handledningarna vänder sig, förutom till arkivansvariga och arkivredogörare, även till sådan personal som inte ansvarar för eller dagligen arbetar med arkivfrågor.

Handledningar för utskrift

Här finns handledningarna som pdf-filer. När du ska skriva ut en handledning kan du välja inställningen "häfte" i skrivarinställningarna. Då kan du vika ihop sidorna som en A5-broschyr. Du kan också skriva ut handledningen sida för sida i valfritt format. Om du skriver ut en handledning, tänk på att informationen kan uppdateras. Här på webbplatsen finns alltid den senaste versionen (se datum längst ner på sidan 2).

Handledningar för skärmläsning

För dig som vill läsa handledningarna på datorskärm eller läsplatta finns de nya handledningarna i bläddervänligt format på www.issuu.com/regionarkivet 

Äldre handledningar

De handledningar som Regionarkivet gett ut före 2016 kan fortfarande användas, men kan innehålla delar som är inaktuella. Dessa kommer att uppdateras.

Senast uppdaterad 2018-06-26
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)