Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Konservering

Konserveringsverksamhet
Konserveringsverksamheten ansvarar för att rädda information och verk på papper genom säker förvaring, vård, restaurering och konservering. Konserveringsverksamheten vid Regionarkivet erbjuder ett komplett utbud av bevarandebehandlingar för ett brett utbud av pappersbaserade material såsom tryck, teckningar, affischer, bokband, illustrerade böcker, akvareller, fotografier m.m. Vi arbetar med både preventiv och aktiv konservering.

Preventiv konservering
Preventiv konservering eller förebyggande åtgärder innebär att undanröja orsakerna till nedbrytning av material. Tillsyn, rådgivning, utbildning, skadeinventering och klimatregistrering är några exempel på preventiv konservering. Vi ger även råd kring lämpliga förvaringsmaterial för och transport av verk på papper (t.ex. kartor, ritningar och affischer).

Aktiv konservering
Alla material förändras med tiden. Konservatorer strävar efter att ”frysa” objekt i deras nuvarande tillstånd och samtidigt i möjligaste mån undvika att förändra originalet. Det är viktigt att konservering sker med väl beprövade medel och metoder i en god och kontrollerad arbetsmiljö för att informationen ska kunna vara tillgänglig för kommande generationer av forskare.

Senast uppdaterad 2013-04-18
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)