Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Vakuumfrystork på Regionarkivet

Översvämningar och bränder kan inträffa när man minst anar det, och ibland händer det att viktiga dokument (t.ex. journaler, personalhandlingar, betyg, protokoll, ritningar) blir mer eller mindre dränkta.

Blött papper måste tas om hand snabbt om informationen ska kunna räddas. Handlar det om större mängder material är det bäst att stoppa nedbrytningsprocessen och utvecklingen av mögel genom att frysa materialet så snart som möjligt.

Naturligtvis är manuell upptining och torkning av frysta pappersdokument tids- och utrymmeskrävande. Alltför långsam torkning kan ge risker med fuktvandring och mögelbildning. En mer effektiv metod är att använda vakuumfrystork.

En vakuumfrystorkanläggning kan användas vid restvärdesräddning för att vattenskadade dokument snabbt ska kunna åtgärdas. När vattenskada inträffat kan Regionarkivet erbjuda hjälp med vakuumfrystork för offentliga och privata verksamheter.

 Vakuumkammare  Fullastad vakuumkammare  Ventiler och isfälla  Förångad is som samlats upp i isfällan

Anläggningen på Regionarkivet är den enda i Skandinavien som är anpassad för pappersdokument och som har kapacitet att torka relativt stora mängder material. Tekniken bygger på sublimering, vilket innebär att is som utsätts för vakuum eller lågt lufttryck inte smälter utan övergår direkt till ånga. Resultatet blir torra dokument inom loppet av ungefär en vecka.                 

För mer information se Hantering och infrysning av vattenskadade dokument (pdf-fil).

Kontakta oss om du vill veta mer om vakuumfrystorken och rådgivning på Regionarkivet.

Senast uppdaterad 2014-06-25
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)