|   Kontakta oss

Utbildningar

Regionarkivet Vänersborg. Foto: Krister Engström.

 

Arkivutbildning på grundnivå  

Är du anställd inom Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen och arbetar med arkivfrågor? Då kan du gå Regionarkivets arkivutbildning på grundnivå.

Vi ger samma utbildning vid ett par olika tillfällen. Utbildningen är en heldag. Du kan välja om du vill gå del 1 (förmiddag) och del 2 (eftermiddag) samma dag eller om du vill dela upp utbildningen på två olika tillfällen.

 • Del 1: Lagar som är centrala för arkivområdet, arkivreglementen, bevarande- och gallringsbeslut, dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer.
 • Del 2: Arkivvård, leverans av handlingar till Regionarkivet och arkivlokaler. Som avslutning blir det en rundvandring på Regionarkivet i Göteborg.

Se programmet här: Program för arkivutbildning, grundnivå, 2017 (pdf-fil)

Utbildningstillfällen hösten 2017

 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november Inställt!
 • 7 december Del 2 (eftermiddagen) inställd! Del 1 hålls som vanligt kl 9 - 12.

Vi håller alla utbildningar på Regionarkivet i Göteborg, Otterhällegatan 5.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till annica.gustavsson[snabel-a]arkivnamnden.goteborg.se.

Anmälan ska innehålla

 • Ditt namn
 • Vilken förvaltning du arbetar på
 • Vilken dag du anmäler dig till
 • Om du anmäler dig till heldag eller bara till för- eller eftermiddag
 • Fakturaadress

Utbildningarna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att ha bokat av tar vi ut en avgift på 500 kronor. Du måste avboka senast en timme innan utbildningen börjar.

 

Foto: Krister Engström

Senast uppdaterad 2017-12-04
 • Arkivdepå Vänersborg
  Telefon: 0521-27 84 00 (växel)