Folkrörelsernas Arkiv – Föreningsarkivet i GöteborgFolkrörelsernas Arkiv – Föreningsarkivet i Göteborg

Folkrörelsernas Arkiv samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i Göteborg.
Här förvaras handlingar från folkrörelsernas traditionella verksamhetsområden – den fackliga och politiska
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen – men även från de flesta andra områden av det lokala föreningslivet,
såsom idrott, bildning, konst och kultur. Det finns också handlingar från sällskap och ordnar, hembygdsföreningar, och en stor
mängd andra föreningar med vitt skilda inriktningar.
Arbetet har pågått sedan slutet av 1940-talet, och arkivet är med sina cirka 3500 arkivbildare ett av landets större i sitt slag.
Till arkivet kommer föreningsaktiva, studerande och många andra lokalhistoriskt intresserade personer. Arkivhandlingar
används som underlag för minnesskrifter, tidningsartiklar, uppsatser, avhandlingar, med mera.
Organisatoriskt utgör folkrörelsearkivet en sektion inom Region- och Stadsarkivet Göteborg. Verksamheten sker på kommunalt
uppdrag, bekostas helt med kommunala medel och är politiskt, fackligt och religiöst neutral.
Vårt bestånd är för närvarande inte sökbart över internet, men ta gärna kontakt med oss för närmare upplysningar.
Som exempel på vårt material kan du här lyssna på Betlehemskyrkans gudstjänster och närradiosändningar .