Månadens arkivhandling – Februari 2007Februari 2007 – Margit Hall, Chalmers första kvinnliga arkitekt

Margit Hall med sin far ingenjören Harald Hall.
Margit Halls medlemskort till Göteborgs Högskolas Studentkår 1923.
Margit Hall (1901-1937) var den första kvinnan som tog
arkitektexamen på Chalmers Tekniska Institut 1922. Hon var därmed
också den första kvinnan i Sverige som tog arkitektexamen som
ordinarie student.
Margit Hall växte upp i St. Petersburg i Ryssland, men flyttade
senare till Göteborg, där hon tog studentexamen vid Göteborgs
Gymnasium för flickor 1919. På sommaren samma år gjorde hon praktik
på arkitekt Hans Hedlunds arkitektkontor, och på höstterminen
började hon vid Chalmers. Efter avslutad examen skrev Margit Hall in
sig vid Göteborgs Högskola, där hon studerade konsthistoria
1922-1925. Under dessa år arbetade hon också på flera
arkitektkontor, såsom Hans Hedlunds och Allan Berglunds, samt
1924-1927 på Göteborgs Stadsingenjörskontor. Margit Hall ritade
flera privatvillor i Göteborg med omgivning, samt Sveriges
utställningspaviljong på mässan International Trade Industry
Exhibition i Brasa utanför Riga i Lettland. 1928 gifte hon sig med
möbelarkitekten Per Hilding Eklund (1895-1936) och tillsammans
började de rita möbler för familjeföretaget “Firma P A Eklund
Snickerifabrik”. Hennes liv avbröts i förtid 1937, då hon endast 35
år gammal dog på grund av cancer.
Korrespondens och några fotografier förvaras i arkitekt Margit
Eklunds arkiv på Region- och Stadsarkivet Göteborg. I arkivet finns
även några andra kvinnliga arkitekters ritningar och handlingar,
till exempel en omfattande samling ritningar och planer av arkitekt
Anna Branzell (1895-1983). Åren 1943-1960 arbetade hon som arkitekt
på Byggnadsnämndens Stadsplaneavdelning i Göteborg, där hon ritade
hundratals förslag till lekplatser och parker. I Byggnadsnämndens
arkiv finns också bygglovsritningar till de villor och radhus som
arkitekt Ingrid Wallberg (1890-1965) ritade i Örgryte i Göteborg.
Helena Werner