Månadens arkivhandling – februari 2008Februari 2008 – Ångsnickeri på Hultmans Holme

C D Elfvins Ång-snickeri & Möbelfabrik på Hultmans holme 1890
C D Elfvins Ångsnickeri & Möbelfabrik hade enligt denna fakturabild 1890 en stilig byggnad på Hultmans holme. En tidigare adress
Östra Hamngatan 11 är överstruken. Det var troligen en försäljningslokal. Trean i den nya adressen på Trollhättegatan är skriven över en
tryckt fyra. Göta Älv syns i bakgrunden med några fraktskutor, och dessutom markeras att det finns möjlighet att skicka varor med järnväg.
Det står tre järnvägsvagnar bakom huset. Två hästtransporter är på väg ut med varor. Den främre tycks vara lastad med några höga skåp.
Hultmans holme var knappast ett läge för borgerskapets promenader, men de gående ska nog markera att det gick att ta sig till fots från
stadens centrum till försäljningslokalerna.
Tidigare månaders arkivhandlingar