Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas ArkivLänkar

Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv
Här förvarar och tillhandahåller vi handlingar som rör
sjukvård och andra regionala angelägenheter i tidigare Bohuslandstinget (västra delen av Västra Götalandsregionen), förvaltningar och
bolag inom Göteborgs Stad, och folkrörelser och föreningar i Göteborgsområdet. Vi hjälper också till med arkivvård, dokumenthantering
och liknande uppgifter. För att få veta mer om de kommunala och regionala arkiven eller folkrörelse- och föreningsarkivet , klicka på länkarna eller använd menyn till vänster.
Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv har sin bakgrund i Göteborgs Stads Arkivkontor, som kom till 1948.
Från femtiotalet bedrevs verksamheten på adressen Haga Kyrkoplan mitt i Göteborg. Till en början var det enbart fråga om kommunala
handlingar, men 1959 ställde stadsfullmäktige de föreningsarkiv man samlat in under kontorets inseende, och folkrörelsearkivet var ett
faktum. Organisationen växte. År 1975 ändrades namnet till Göteborgs Stadsarkiv, och 1993 flyttade man från Haga Kyrkoplan och in i
för ändamålet uppförda lokaler på Otterhällegatan 5. Sex år senare skapades Regionarkivet, och det tidigare stadsarkivet inlemmades
som en enhet i detta.