Stokkebyes Kvarnaktiebolag 1901 | RegionarkivetMånadens arkivhandling:

Maj, 2004
I de kommunala arkiven finns ibland bevarade betalda räkningar med fina bilder. Tuve kommun på Hisingen, som 1967 införlivades med Göteborg, har bevarat många roliga verifikationer. Där kan man bl a hitta Stokkebyes kvarnbyggnader i olika varianter. P O Stokkebyes Kvarnaktiebolag startade i Agnesberg i Angereds kommun 1901. Stokkebye hade kontor och bostad på Norra Hamngatan 4, i ett vackert hus som fortfarande står kvar. Stokkebyes kvarn gav ägaren rösträtt vid Angereds kommunalstämma, men han tycks inte ha engagerat sig i Angereds kommunalpolitik, i motsats till ingenjör Victor Bäcksin vid Dorch Bäcksins färgfabrik, som också fanns i Agnesberg. Däremot betalade Stokkebye hundskatt enligt den första bevarade hundskattelängden från Angered 1929. Hunden var en schäfer och vaktade troligen vid fabriken.
Den första bilden finns på fakturor 1908-1910. Den visar en byggnad från landsidan och skulle vara mycket svår att placera enbart med utgångspunkt från bilden. Det var Jönköpings Litografiska som tryckt fakturan och det kan vara en fantasibild, eftersom den snabbt byttes ut. Stokkebyes lager innehöll då förutom spannmål även amerikanskt fläsk, men den varan tycks senare ha bortfallit.
1910 hade Stokkebyes låtit trycka nya fakturor, denna gång hos Norrköpings Litografiska och nu är fabriken ordentligt lokaliserad. Kvarnen visas från både älven och landsidan. Byggnaden har ingen likhet med det lilla huset vid dammen på den första fakturabilden.
På den tredje bilden från 1913 står namnet Axa på gaveln mot älven och man får även upplysning om att detta är havregrynsfabriken. Bilden från landsidan är densamma som på bild nr 2. Vid kajen ligger en ångbåt, som ersatt segelfartyget på bild 2. På bild 2 är det bara bogserbåten, som drivs med ånga. På bild 3 syns också flera pråmar och en bogseras nedför älven. Sådana här fakturabilder skulle gärna visa mycket aktiviteter hos företaget.